Over ons

Algemeen:

De stichting Parkhuis De Steeg draagt zorg voor het onderhoud en het beheer van Het Parkhuis. Inwoners van De Steeg en daarbuiten, verenigingen, scholen, organisaties, stichtingen en sportclubs kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het Parkhuis. Voor sport en spel, een vergadering, een repetitie, een reünie, een feestje….het Parkhuis biedt ruimte.

Het Parkhuis draait geheel op vrijwilligers uit het dorp.

Het Bestuur:

  • Bart Elissen – voorzitter
  • Wilma Heuvingh – secretaris
  • Alex Kerver – penningmeester
  • Theo Lammers – beheer
  • Albert Wijnands – bestuurslid

Een korte geschiedenis

Het Parkhuis bestaat in 2019 25 jaar. Of beter, de stichting die het Parkhuis beheert bestaat 25 jaar. Het Parkhuis zelf staat er al veel langer, vanaf ergens midden jaren ’50 van de vorige eeuw, en bijvoorbeeld de gymzaal heeft altijd al een functie voor het dorp gehad. In een tijd dat het dorpse verenigingsleven, deels nog netjes verzuild, een stuk rijker was dan heden ten dage.

Begin jaren 90 bestond in De Steeg een behoefte om een eigen ruimte of gebouw te hebben voor activiteiten in en van het dorp. Dat heeft geleid tot de oprichting van een stichting en de overdracht van het gebouw aan de Parkweg van de gemeente naar de stichting. Kosten: 1 gulden. Om het gebouw multifunctioneler te maken, en groter, is de benedenzaal aangebouwd. Daarmee kwam er naast de gymzaal en de kleinere bovenzaal, ook een grote zaal voor veelzijdig gebruik beschikbaar. Er is hard gewerkt om een ‘dorpshuis’ neer te zetten dat, met een aanvullende subsidie van de gemeente, zelfstandig kon  opereren.

Het bestuur van de stichting heeft de afgelopen 25 jaar geprobeerd te zorgen dat de faciliteiten niet alleen piekfijn in orde waren, volgens alle (veiligheids-)voorschriften en regels, maar ook dat de voorziening laagdrempelig bleef. Qua toegankelijkheid en qua prijs.

Het Parkhuis biedt de faciliteiten. De inhoud van de bijeenkomsten, eten- en drinken, een eventuele feestelijke aankleding of specifieke inrichting: dat mag de huurder zelf doen en zelf bepalen. Best bijzonder eigenlijk; de ene avond een feest, de dag er na een kerkdienst. Een week later een podium in de gymzaal. Dan weer de tafels schots en scheef en spelletjes op het veld buiten.

Enkele jaren is gebruik gemaakt van een medewerker in dienst die een aantal uur per week additionele arbeid verrichtte. Maar het Parkhuis heeft altijd gedraaid op vrijwilligers, en doet dat nog steeds. Een deel van het bestuur is al 25 jaar actief.

Over het Parkhuis valt veel te vertellen. Maar niet zozeer het gebouw, als wel de activiteiten die er plaatsvinden maken verhalen en plaatselijke of persoonlijke geschiedenis. Door de jaren heen kwamen en gingen verenigingen en organisaties. Sommige bleven en bestaan al heel lang. In de zalen is gesport, gediscussieerd, gespeeld, vergaderd, gebouwd, gefeest, theater opgevoerd, muziek en ruzie gemaakt.

Het Parkhuis faciliteert ‘the circle of life’: van de  peuterspeelzaal, schoolgym en de laatste schooldag, via de jeugd van het Gätske naar bijvoorbeeld de volleybalclub of yoga en eindigend bij het senioren orkest en de ouderensoos.

Iedereen in het dorp heeft wel een herinnering aan het Parkhuis. Wellicht het apenkooien met gym. De eerste prijs voor de mooiste versiering tijdens de optocht bij Koninginnedag. Een heimelijke verliefdheid in de jeudsoos. Een geweldig feest ter ere van een verjaardag in een kroonjaar.

Het Parkhuis wil een faciliteit blijven die aansluit bij de wensen en behoeften van het dorp en omgeving. De ‘missie’ van de stichting is en blijft om betaalbaar faciliteiten en onderdak te bieden aan initiatieven. Daar is het Parkhuis voor.